Keurmerk JBN

Ter voorbereiding van de verwerving van het Keurmerk van de JBN tref je hier ons beleid voor de komende jaren aan, maar ook zaken zoals de officiële protocollen, de gegevens van de vertrouwenspersoon enzovoort.

 
Beleidsplan 2016 - 2020

Beleidsplan Judovereniging Anton Geesink


Vertrouwenspersoon

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid vervelend wordt bejegend, gepest of zich seksueel geïntimideerd voelt, kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Judovereniging Anton Geesink. 

Melanie van de Bilt is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Je kunt bij haar terecht met eerste vragen, twijfels, of om je verhaal te vertellen. Zij zal naar je luisteren en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. 

Melanie is huisarts en werkzaam in Culemborg. Zij is gewend om discreet met dit soort problematiek om te gaan. Zij beschikt over een breed netwerk en kent de te bewandelen paden indien dat nodig mocht zijn. 

Melanie is te bereiken via melanievandebilt@me.com of via 0345-514110.


Protocol Seksuele intimidatie Judovereniging Anton Geesink

In onderstaand document hebben wij als bestuur van Judovereniging Anton Geesink vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen.Ook staat hierin hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot wordt uitgewerkt welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Protocol tegen sexuele intimidatie Judovereniging Anton Geesink

Pestprotocol Judovereniging Anton Geesink

In onderstaand document hebben wij als bestuur van Judovereniging Anton Geesink vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen.Ook staat hierin hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot wordt uitgewerkt welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Pestprotocol Judovereniging Anton Geesink

Calamiteitenformulier Judovereniging Anton Geesink

Indien nodig dient het calamiteitenformulier te worden ingevuld.

Calamiteitenformulier Judovereniging Anton Geesink

 

Trainingslocaties

In onderstaand document hebben wij als bestuur van Judovereniging Anton Geesink vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen.Ook staat hierin hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot wordt uitgewerkt welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.