Agenda

In het menu (links) treft u onder "wedstrijden" een overzicht aan van de belangrijkste activiteiten waar onze judoka's aan mee kunnen doen. Onder "vakantie" staan de vakantiedagen waarop er geen judolessen zijn. Meer informatie kunt u bij de trainers krijgen.

Activiteiten voor leden van de vereniging

Welkom op de activiteitenpagina, hier vind u de gegevens over de activiteiten waar Anton Geesink aan mee doet of organiseert.

Inschrijfformulieren worden uitgereikt tijdens de training (als het woord inschrijven in de agenda "vet" is, kunt u het formulier via die link ook uitprinten). Ingevulde formulieren kunt u met de deelname-bijdrage inleveren op de training.

Let op! wij accepteren alleen schriftelijke inschrijvingen