Veel gestelde vragen (FAQ)

Selecteer een onderwerp om de informatie te kunnen bekijken.

Algemeen

Judobond

U of uw kind wordt door ons bij een leeftijd van 6 jaar of ouder automatisch ingeschreven als lid van de Judobond Nederland (JBN). Het bondslidmaatschap is verplicht.

U ontvangt van de judobond het bondsblad en een judopaspoort. Dit paspoort is noodzakelijk om aan bondswedstrijden deel te kunnen nemen en om een hogere band te behalen. Ook zorgt de Judobond er voor dat de trainers, scheidsrechters en andere officials goed opgeleid blijven en dat examens volgens landelijke normen worden gehouden. De behaalde resultaten worden vervolgens centraal vastgelegd. Dit is van belang als u verhuist en elders verder gaat met judoën. Tot slot zorgt de JBN voor de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid van is de vereniging.

De Judobond brengt de contributie separaat bij u in rekening. Meer informatie op de site van de JBN.

Judopak

Aan- en verkoop judopakken

Wim Colin is binnen de vereniging verder verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van judopakken. Daarbij kunt u denken aan zowel nieuwe als gebruikte pakken. Het gegeven dat jonge judoka's op een gegeven moment letterlijk uit hun pak groeien, betekent dat een te klein maar (meestal) bruikbaar judopak resteert voor hergebruik. Let op: bestellingen doet Wim één keer per maand. Mogelijk moet u dus even wachten.

Het judopak kunt u tegen een gereduceerde prijs via de vereniging aanschaffen, zowel nieuwe als (indien voorradig) gebruikte pakken. U kunt uw wensen kenbaar maken bij Wim Colin (tel. 0345 - 520807).

Band/slip examens?

Examens voor een hogere slip op de band en voor een hogere band worden twee maal per jaar, in juni en december/januari, afgenomen. Slipexamens gebeurt tijdens de training, bandexamens op een aparte georganiseerde middag.

Jaarinformatie

Ieder nieuw lid ontvangt een boekje met algemene informatie en ieder jaar verschijnt in september/oktober de seizoensinformatie met relevante namen, adressen, wedstrijddata, vakanties, etc. Deze informatie is onder algemeen en info ook op de site te vinden.

langdurige afwezigheid

Als u vooraf weet, dat u kind gedurende langere tijd (drie aaneengesloten weken of langer) niet in staat is de judolessen te volgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit per mail kenbaar te maken aan zijn / haar de trainer en aan het secretariaat.

Lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap

Indien een judoka besluit om te stoppen of om andere redenen (bv. verhuizing) de vereniging verlaat, dan dient hij of zij dat altijd vooraf schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan het secretariaat.

Opzeggen van het lidmaatschap kan per eerste van elk kalenderkwartaal. De opzegtermijn bedraagt één maand. (Dus opzeggen per 1 juli betekent dat uw opzegging bij ons binnen moet zijn op 1 juni.)
U kunt uw opzegging ons mailen (jv(at)antongeesink.nl),  
of schriftelijk sturen naar het secretariaat: Lange Dreef 3, 4101 NR Culemborg.

Het opzegformulier vindt u hier

Bij verhuizing kan aan de trainer informatie en een overschrijvingsformulier worden gevraagd voor een vereniging of sportschool in de nieuwe woonplaats. Als het judopaspoort in bewaring is van de vereniging moet dat natuurlijk worden opgevraagd. Neemt u daarvoor contact op met één van de trainers.

Men dient zelf het lidmaatschap van de Judo Bond Nederland op te zeggen. Hoe dat precies moet kunt u lezen onder Lidmaatschapsvoorwaarden JBN.

Contributie

Om de vereniging ook in financieel opzicht draaiend te houden, wordt van de leden een contributie verwacht. Om de judosport bereikbaar te houden voor zoveel mogelijk mensen wordt ernaar gestreefd de contributie laag te houden.

We verlenen een korting aan gezinnen waarvan vier (of meer) personen lid zijn van de vereniging. In dat geval is het gezinslid met de laagste contributieverplichting vrijgesteld van het betalen van die bijdrage.

Contributie dient door middel van het afgeven van een machtiging te worden voldaan. (De contributie wordt aan het begin van elk kwartaal afgeschreven). U ontvangt van ons geen factuur. Maakt u de contributie zelf over dan kunt u gebruik maken van banknummer: NL46RABO0312505000 t.n.v. J.V. Anton Geesink te Culemborg.

Heeft u moeite met betalen en heeft u een minimum inkomen (bijvoorbeeld een uitkering), dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Meer informatie over deze "sociale participatie - SOPA - regeling" kunt u bij de gemeente verkrijgen.


De voor het lopende jaar geldende contributies treft u aan bij het tabblad INFO

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 (inclusief clubembleem) en dient bij de eerste contributie te worden voldaan.

Nieuw op judo

Kennismaken met judo

Geïnteresseerd in judo?

Natuurlijk kunt u eerst een kijkje nemen of een proefles volgen. Hiervoor kunt u het beste vooraf contact opnemen met Gerry van Oorschot. Zij kan dan samen met u bekijken welke tijdstippen aansluiten bij de leeftijd en ervaring. De trainingstijden vindt u onder Trainingen hier kunt u zelf ook kijken naar de leeftijd, tijd en dag.

Mocht u nog verdere vragen hebben hierover dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
In elk geval tijdens de maanden april, september en december kunt u gedurende één maand gratis mee judoën.
Als het bevalt gaat het lidmaatschap aansluitend in.
Proeflessen kunt u in gewone sportieve kleren volgen: een lange of eventueel korte sportbroek en een (stevig) T-shirt. Voor andere mogelijkheden om proeflessen te volgen kunt u met Gerry van Oorschot contact opnemen.

Voor adressen zie onder "Trainingen".