Nieuws uit de ALV van 4 oktober 2016

In de algemene ledenvergadering van 4 oktober jl. heeft Wim Versteeg zich bereid verklaard met onmiddellijke ingang het penningmeesterschap op zich te nemen. Daarmee is het bestuur weer op sterkte gekomen en bestaat verder uit Gerry van Oorschot en Hans Schoemaker. 

Tevens is in de vergadering besloten om per 1 jan 2017 de contributie te verhogen van euro 45,- naar euro 50,- per kwartaal. Dit om verwachte kostenstijgingen het hoofd te kunnen bieden.