Trainers in bezit van VOG

Momenteel zijn wij bezig om het Keurmerk van de JBN te verwerven. Daartoe dienen we overigens 
nog een aanvraag bij de JBN in te dienen. Een onderdeel van het Keurmerk is het overleggen van een 
recent VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) van alle trainers. Als bestuur van de vereniging achten 
wij dat ook van belang en daarom zijn voor en door de trainers (Esther, Gerry en Linda) VOG’s 
aangevraagd en inmiddels per oktober/ november ’14 afgegeven door Dienst Justis van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wilbert beschikt al over een VOG sinds eind juli 2012.