Weinig geld en Judo

Ondersteuning door de gemeente

Onderstaande bericht is geplaatst op verzoek van de gemeente Culemborg. Woont u in een andere gemeente maar heeft u wel een minimuminkomen informeer dan bij die gemeente naar de regelingen. Heeft u moeite met het invullen van de aanvraag, ook dan kan de gemeente u helpen via de "formulierenbrigade".

Gemeente Culemborg stimuleert sport en bewegen voor mensen met een laag inkomen

Bent u bekend met de SOPA-regeling van de gemeente Culemborg? Het doel van deze regeling is dat ook mensen met een beperkt inkomen kunnen deelnemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld aan sport- en muziekles. De regeling sociale participatie vergoedt de kosten van lidmaatschappen voor sportclubs, muziekverenigingen of deelname aan muzieklessen, theater, dans, scouting. Ook voor deelname aan onze vereniging kunt u een vergoeding aanvragen. De vergoeding per persoon bedraagt jaarlijks maximaal € 222,-.

Wilt u meer informatie over de regeling? Ga dan naar www.culemborg.nl .

Ook kunnen inwoners van Culemborg met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm recht hebben op een eenmalige gift van 50 euro. Deze actie geldt tot 31 maart 2009. Voor meer informatie kunt u terecht op www.culemborg.nl (link: de link. Daar kunt u direct het aanvraagformulier downloaden.