Jaarlijkse algemene ledenvergadering

Op dinsdag 1 oktober 2019 om 21.30 uur vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats in Proeftuin De Ontmoeting (schuin tegenover Sporthal Parijsch te Culemborg).

Alle leden van 18 jaar en ouder zijn als stemgerechtigde welkom om de vergadering bij te wonen. Ouders van onze jongere judoka’s kunnen als toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is te downloaden via Agenda ALV – 2019.

De ‘Notulen Algemene Vergadering van Judovereniging 2018’ zijn te downloaden via Notulen ALV – 2018