Jaarlijkse algemene ledenvergadering

In de afgelopen jaren heeft onze Algemene Ledenvergadering in digitale vorm plaats gevonden. Dit is goed bevallen en zal in 2023 voortgezet worden. Op woensdag 4 oktober 2023 zal na de training van de senioren (in KJS) gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

Hierbij treffen jullie aan:

Agenda (hier te downloaden)
Bestuursverslag (hier te downloaden)
Notulen vergadering In verband met de digitale aanpak zijn er geen notulen gemaakt.
Verslag van de kascommissie (hier te downloaden)
Verslag ledenadministratie (hier te downloaden)
Wedstrijdsecretariaat (intern) (zie bestuursverslag)
Wedstrijdsecretariaat (extern) (hier te downloaden)
Technische Commissie (zie bestuursverslag)
Activiteitencommissie (hier te downloaden)

De financiële verantwoording en de begroting wordt in de laatste week van september 2023 besproken met de kascommissie en de accountant van de vereniging.

De kascommissie voor jaar 2023 bestaat uit: Margriet Bregman en een vacature.