Jaarlijkse algemene ledenvergadering

Op dinsdag 6 oktober 2020 om 21.30 uur vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats in Proeftuin De Ontmoeting (schuin tegenover Sporthal Parijsch te Culemborg).

Alle leden van 18 jaar en ouder zijn als stemgerechtigde welkom om de vergadering bij te wonen. Ouders van onze jongere judoka’s kunnen als toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering zal in september 2020 beschikbaar komen.

De ‘Notulen Algemene Vergadering van Judovereniging 2019’ zullen in september beschikbaar komen.