Jaarlijkse algemene ledenvergadering

In verband met de maatregelen rondom COVID-19 hebben we besloten om onze Algemene Ledenvergadering dit jaar (2020) in digitale vorm te laten plaatsvinden.

In de eerste (volle) week van oktober ontvangen alle leden van 18 jaar en ouder via mail een pdf met de verslagen van:

Bestuur                                                                         (Hans Schoemaker)

Ledenadministratie                                                    (Hans Schoemaker)

Wedstrijdsecretariaat (intern)                                 (Wilbert Janssen en Hans Schoemaker)

Wedstrijdsecretariaat (extern)                                (Wim Colin)

Technische Commissie                                             (Wilbert Janssen)

Activiteitencommissie                                               (Linda Rikken)

Deze verslagen plaatsen we ook op de website.

De financiële verantwoording en de begroting bespreken we vooraf met de kascommissie. Zij leggen hun bevindingen vast. Zodra beschikbaar plaatsen we dat ook op onze website.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is in september 2020 beschikbaar.

De ‘Notulen Algemene Vergadering van Judovereniging 2019’ zijn in september beschikbaar.