Jaarlijkse algemene ledenvergadering

In verband met de maatregelen rondom COVID-19 hebben we besloten om onze Algemene Ledenvergadering dit jaar (2020) in digitale vorm te laten plaatsvinden.

Hierbij treffen jullie aan:

Agenda (hier te downloaden)
Bestuursverslag (hier te downloaden)
Notulen vergadering d.d. 1 oktober 2019 (hier te downloaden)
Verslag van de kascommissie (hier te downloaden)
Verslag ledenadministratie (hier te downloaden)
Wedstrijdsecretariaat (intern) (hier te downloaden)
Wedstrijdsecretariaat (extern) (hier te downloaden)
Technische Commissie (hier te downloaden)
Activiteitencommissie (hier te downloaden)

De financiële verantwoording en de begroting is op 1 oktober 2020 besproken met de kascommissie en de accountant van de vereniging.

Op één vraag na (overzicht aanwezigen op de ALV van oktober 2019), zijn er tot 17 oktober geen vragen en opmerkingen over de verslagen binnen gekomen. De betreffende vragensteller is persoonlijk geantwoord.

De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Mirjam de Vries en Jesper Zweers.

De datum voor de ALV is dinsdag, 5 oktober 2021 om 21.30 uur. Zoals te doen gebruikelijk op de eerste dinsdag in oktober.