Het bestuur

Voorzitter Hans Schoemaker 0345 – 514297

hjl.schoemaker@kpnmail.nl

Secretaris Gerry van Renswou 06 – 1393 8830

gerry@antongeesink.nl

Penningmeester vacature

De technische leiding

Namens de vereniging worden de judolessen en trainingen verzorgd

door de volgende sensei (trainers/leraren):

Sensei  
Wilbert Janssen – 3e dan – Judoleraar B 06 – 1331 0726

mailwilbert@hetnet.nl

Esther Zwart – 3e Dan – Judoleraar B 06 – 5347 9896

esther@shuhari.nl

Gerry van Renswou –  1e dan – Judoleider 06 – 1393 8830

gerry@antongeesink.nl

Linda Rikken – 1e dan – Judoleider 06 – 1138 1056

l_c_schoemaker@hotmail.com

Naast de trainers helpen enkele oudere jeugdleden, al dan niet gediplomeerd als dojo assistent,  de judolessen en wedstrijdtrainingen.

Jelle van der Marck – 1e kyu – Dojo assistent
Sannah Löwik – 1e kyu – Dojo assistent

Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Als je het gevoel hebt dat je vervelend wordt bejegend, wordt gepest of seksueel wordt geïntimideerd, dan kan je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) Melanie van de Bilt van Judovereniging Anton Geesink.

Het wedstrijdsecretariaat

De wedstrijdsecretariaten zijn voor toernooien, die respectievelijk in of buiten Culemborg worden gehouden.

Dat zijn de wedstrijdsecretariaten voor de toernooien, die respectievelijk in of buiten Culemborg worden gehouden.

Daarvoor zijn verantwoorde­lijk:

Toernooien in Culemborg
Intern wedstrijdsecretaris Vacature
Toernooien buiten Culemborg (*)
Extern wedstrijdsecretaris Wim Colin wim.colin@planet.nl

(*) Opmerking

Wim Colin verzorgt de inschrijvingen voor alle wedstrijden buiten Culemborg, coördineert zo nodig het vervoer van en naar die toernooien en regelt de ‘coach van de dag’ voor die wedstrijden. De trainers maken een selectie van de uitwedstrijden, waarbij zij als coach aanwezig zijn.

Daarnaast zijn wij op zoek naar ouders, die een begeleidende rol willen spelen bij wedstrijden buiten Culemborg. Denkt u hierbij aan het helpen van de kinderen bij de weging, het aanmoedigen en er voor te zorgen dat alles goed verloopt.

Bent u geïnteresseerd: wij brengen u graag op de hoogte wat er als coach i.c. begeleider van u wordt verwacht. Enige kennis van de judosport en –regels strekt tot aanbeveling, maar is niet perse noodzakelijk.

Arbiters

Namens onze vereniging is Wim Colin als A-scheidsrechter actief bij wedstrijden, georganiseerd door de Judo Bond Nederland.

Activiteitencommissie

Voor het organiseren van niet-judoactiviteiten – denk aan:  spelmiddag voor de jongsten, meerdaags zomerkamp – kent de vereniging een activiteiten-commissie.

Daarin hebben zitting:

Marjon van Hees Sannah Löwik Linda Rikken Femke Tammer Martine Woudstra Jesper Zweers

Aanmelden:

Uiteraard zijn wij ongelooflijk blij met de inzet van ons huidige corps vrijwilligers, maar om de lasten in de loop van een judoseizoen gelijkmatig te verdelen zijn wij minstens zo opgetogen als nieuwe vrijwilligers zich melden. Als u onze vereniging wilt ondersteunen kan dat op allerlei manieren. U kunt aangeven of u beschikbaar bent voor een enkele keer of regelmatig een bijdrage wilt leveren. Er zijn mogelijkheden om bij wedstrijden te assisteren als EHBO’er, schrijver, tijdwaarnemer, mattenlegger, begeleider naar wedstrijden etc. Maar ook kunt u meehelpen bij andere activiteiten zoals de website, een bestuursfunctie of een actieve rol bij de wedstrijdtrainingen. Spreek één van onze trainers of bestuursleden aan of neem contact op met Gerry van Renswou (gerry@antongeesink.nl)

Vrijwilligers

De vereniging kan haar activiteiten niet organiseren zonder vrijwilligers. Zij zijn behulpzaam bij het leggen en opruimen van de judomatten ten behoeve van wedstrijden en trainingen. Daarnaast zetten zij zich regelmatig in als ‘coach van de dag’, als schrijvers / tijdwaarnemers of EHBO-er bij de in Culemborg georganiseerde wedstrijden. Tijdens wedstrijden krijgen we ondersteuning van gediplomeerde scheidsrechters.

U kunt de vereniging op allerlei manieren helpen, voor een enkele keer of op regelmatige basis. Wil je meer weten of wil je je opgeven gebruik dan het contactformulier (contactformulier).

Verdere ondersteuning

De vereniging kent voor verdere ondersteuning nog enkele geledingen.

Aan- en verkoop judopakken

Wim Colin is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van judopakken. Daarbij kunt u denken aan zowel nieuwe als gebruikte pakken. Het gegeven dat jonge judoka’s op zeker moment letterlijk uit hun pak groeien, betekent dat een te klein maar (meestal) bruikbaar judo pak resteert voor hergebruik. Let op: bestellingen doet Wim gemiddeld één keer per maand. Mogelijk moet u even wachten. Daarnaast kunt u natuurlijk ook direct zelf een judo pak bestellen bij een sportzaak of via internet.

Aan- en verkoop judotassen, bodywarmers, emblemen

Via de vereniging kunt u judotassen en bodywarmers met het embleem van de vereniging aanschaffen. Op de website zijn voorbeelden en richtprijzen vermeld. Bestelling via verenigings email op de website, betaling aan de penningmeester en zodra de betaling binnen is, krijgt u het bestelde artikel zo spoedig mogelijk via de trainer.

In- en externe publiciteit

De verzorging van de jaarlijkse INFO is in handen van Hans Schoemaker. Hij en Wim Colin verzorgen de externe publiciteit. Ook ouders dragen regelmatig wedstrijdverslagen aan, die in de lokale pers verschijnen.

De website – www.antongeesink.nl – het meest actuele nieuws vindt u daar

De vereniging beschikt over een website, die op dit moment in de revisie is. Als u surft naar www.antongeesink.nl vindt u onze site. De website is altijd zo up-to-date mogelijk. Het is met de facebook pagina een belangrijk informatiebulletin. Via het tabblad ‘contact’ is het mogelijk een mail aan de vereniging te sturen. De webmasters van onze site zijn Ricardo Monsees en Jetse de Haan.

Facebook – naar Facebook page

Je kunt via Facebook vrienden zijn met de vereniging. Wilbert Janssen beheert deze pagina.