Maatregelen i.v.m. de corona-crisis

In vervolg op ons bericht van 24 maart jl. informeren wij je over de judolessen van het lopende seizoen.

Wij houden ons aan de maatregelen van de overheid en daarom zijn er in ieder geval tot en met 28 april geen judolessen.

Pas eind april beoordelen we of we dit seizoen nog in actie kunnen komen.

Het moge duidelijk zijn, dat wij de judolessen hervatten onmiddellijk nadat de sporthal is vrijgegeven.

Ondertussen kun je je judotechnieken op peil houden met de vele bijdragen, die er op Facebook en Whatsapp te vinden zijn.

Onder andere van Wilbert, maar ook van jullie zelf in de Whatsapp-groepen van onze vereniging.

Over de contributie in het tweede en derde kwartaal:

Deze is voor het tweede kwartaal geïnd op 2 april.

Zeer tot ons genoegen heeft vrijwel iedereen besloten het advies van de regering over te nemen en niet tot storneren over te gaan.

Dat leidt ertoe dat de vereniging financieel gezond blijft. Hoe we met de inning van het derde kwartaal omgaan laten we jullie medio juni weten.

Over het zomerkamp:

We kijken met YMCA wat de mogelijkheden zijn om het zomerkamp kosteloos te verschuiven of te annuleren.

Zodra daar duidelijkheid over is komen we daar op terug. Bij annulering restitueren we de bijdragen van degenen, die nu al hebben betaald.

Over versterking van het bestuur:

Jeroen van Hees heeft aangegeven toe te treden tot het bestuur.

In de Algemene Ledenvergadering van oktober kunnen we hem officieel benoemen.

In de tussentijd neemt hij alvast zitting in het bestuur en gaat hij beoordelen welke taken hij op zich zal nemen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Judovereniging Anton Geesink – Culemborg

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!