Contributie

Hieronder vind je informatie over de contributie. Hoe je je moet aan- of afmelden bij judovereniging ‘Anton Geesink’ en bij de Judobond Nederland (JBN). Wat te doen als je gaat verhuizen en in je nieuwe woonplaats ook wilt gaan judoën. 

Vereniging

Contributie

Om de judosport voor iedereen bereikbaar te houden, streven we ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden.

De contributie bedraagt ingaande per kwartaal (1/1/2023)
Inschrijfgeld voor nieuwe leden inclusief verenigingsembleem  € 7,50 (éénmalig)
Tuimeljudo (4 en 5 jaar) en Jeugd (6 t/m 17 jaar) lesgeld € 65,-
inclusief 2e activiteit (bijv. techniek-, wedstrijdtraining, jeugdkata) € 95,-
Senioren (18 jaar en ouder) lesgeld € 70,-
  inclusief 2e activiteit

(bijv. dan-, en katatraining *)

€ 100,-
*) Niveau: minimaal 1e kyu (bruine band) of op uitnodiging

De contributie innen wij per kwartaal via een automatisch incasso. Je verleent de vereniging een machtiging via het inschrijfformulier. 

De contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling op het volgende rekeningnummer:  Rabobank te Culemborg  rekeningnummer: NL46RABO 0312 5050 00.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering van oktober.

Indien gedurende het gehele kalenderjaar drie of meer betalende gezinsleden zijn ingeschreven, dan komen zij in aanmerking voor een korting. Deze korting wordt aan het einde van het kalenderjaar automatisch uitgekeerd.

Opmerking: Heb je een (te) laag inkomen dan kom je mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de contributie door het Jeugd Sport Fonds. Als je in Culemborg woont, kun je voor meer informatie terecht bij www.culemborg.nl of breng een bezoek aan het Stadskantoor of neem contact met het bestuur van de judovereniging.

Als je na de proeflessen besloten hebt om verder te gaan, lever dan het ingevulde inschrijfformulier in bij de trainer.

Afmelden

Besluit je om je lidmaatschap bij vereniging te stoppen dat kan door of het opzegformulier in te vullen en af te geven aan je trainer of stuur een email via het contactformulier (contactformulier).

De opzegging gaat in op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal (1 januari – 1 april – 1 juli  -1 oktober)

Opzeggen dient één maand voorafgaande aan het begin van een nieuw kalender kwartaal te geschieden; (dus per 1 december ingaande 1 januari, 1 maart ingaande 1 april, 1 juni ingaande 1 juli en 1 september ingaande 1 oktober). Opzegging gaat altijd per de eerste dag van een kwartaal.

Opmerking

Als je stopt met het judoën bij onze vereniging moet je zelf zorgen voor de opzegging van het lidmaatschap bij de bond. Wij mogen dat als vereniging niet doen. (zie afmelden judobond).

Verhuizen

Ga je verhuizen en ga je in je nieuwe woonplaats ook weer judoën vraag dan je bij de trainer informatie over de wijze van overschrijven naar de vereniging of sportschool in je nieuwe woonplaats.

Judo Bond Nederland (JBN)

Contributie

Voor actuele informatie over de contributie verwijzen wij je naar de website van de JBN (aanmelden/contributie) . Om een indicatie te geven van de bondscontributie: deze ligt, afhankelijk van je leeftijd, tussen de € 30,- en  € 60,- per jaar.

MijnJBN

Je kunt via een overschrijving de contributie overmaken of je kunt kiezen voor een automatisch afschrijving (na machtiging). Kies je voor automatische incasso dan geef je dit op via www.mijnjbn.nl.

Als je zelf opzegt bij de Judo Bond of dat wij het voor je doen, je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling.

Aanmelden

Al onze leden zijn verplicht lid van de JBN (Judo Bond Nederland) en daarom schrijven wij je na circa 1 maand in als lid bij de JBN. Aan het lidmaatschap bij de JBN is contributie verbonden die door de JBN wordt geïnd.

Na inschrijving bij de JBN ontvangt je onder meer het judo paspoort (binnen zes weken), de JBN Pas en informatie over ‘MIJN JBN’. Dit judo paspoort is pas geldig als het is voorzien van een stempel van de vereniging. Lever daarom je judo paspoort na ontvangst zo snel mogelijk in bij je trainer. Hij/zij regelt dan dat dit wordt gedaan. 

Periodiek stuurt JBN je een acceptgiro voor de jaarlijkse contributie, tenzij je een automatische incasso hebt afgegeven. Na betaling ontvang je de JBN pas met een geldigheid van 12 maanden. Bij o.a. bandexamens en deelname aan wedstrijden dien je een geldig JBN Pas en judo paspoort te kunnen tonen. Ons advies: bewaar beide bij elkaar.

De JBN kent een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet gebonden is aan het kalenderjaar.

Zie voor uitgebreide informatie over het aanmelden etc. zie de website van JBN (zie JBN site ).

Afmelden

Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid indien de opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Na opzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging per post van de afmelding op het bij de JBN bekende adres.

Uw lidmaatschap van de bond staat los van het lidmaatschap van de vereniging. en wordt niet automatisch door de vereniging beëindigd.

Link om je af te melden bij de JBN via ‘mijnJBN