Examens

Algemeen

De vaardigheden in het judo is af te lezen aan de kleur van de band. Zo begint iedereen met een witte band. Deze wordt naarmate de judoka vordert in de beheersing van de worpen, de houdgrepen en andere technieken ‘donkerder’ tot dat de band uiteindelijk zwart van kleur is.

De volgorde is: wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin en zwart. De Japanse benaming tot aan de bruine band heet kyu-graden (Spreek uit: kjoe-graden), waarbij de witte band de 6e kyu is en de bruine band de 1e kyu. Vanaf de zwarte band (= 1e dan) volgen de dan-graden tot aan de 10e dan.

Hoe lang een judoka erover doet om van wit naar zwart (1e dan) te komen hangt af van de snelheid, waarin hij of zij de technieken onder de knie krijgt. Om een zwarte band (1e dan) te halen moet men toch al snel op enkele (8 tot 10) jaren judo-ervaring rekenen. Er zijn door de Judo Bond regels vastgesteld, die weer aan internationale regels zijn ontleend, waaraan een judoka moet voldoen om in aanmerking te komen voor een hogere band. Tot aan de zwarte band kunnen de examens afgenomen worden binnen de vereniging.

Voor de 1e en hogere dan-examens moet een examen op district (1e t/m 3e dan) of landelijk niveau (vanaf 4e dan) worden afgelegd.

Uitgangspunten

Bij de beoordeling tijdens het afnemen van de examens wordt rekening gehouden met de leeftijd en kyu graad (kleur band) van de leerling.

Verder geldt een aantal algemene regels die wij toepassen bij de examens.

De judoka

  • laat de technieken (worpen) zien vanuit een beweging;
  • weet vanuit een correcte en gecontroleerde pakking (kumi kata) te starten;
  • Tori (degene die de worp uitvoert) en Uke (degene die valt) zijn beiden verantwoordelijk voor elkaar en zorgen dat ze geen ongelukken en blessures krijgen
  • de technieken links en rechts kan uitvoeren;
  • valbreken vormt een basisvaardigheid die alle judoka’s moeten beheersen.

De Sensei (leraar)

  • draagt de leerling voor om examen te doen. In de technische commissie worden de kandidaten besproken;
  • als een judoka voor een of meer onderdelen onvoldoende scoort (zie exameneisen), kan de kandidaat na overleg met de judoleraar een herexamen doen;
  • de judoka dient lid te zijn van de judobond en voor aanvang van het examen het judopaspoort in te leveren bij de judoleraar;
  • voor de bandexamens werken wij met een richtlijn naar minimum leeftijden. Hierbij wordt rekening gehouden met voldoende tijd om verdere ontwikkeling mogelijk te maken. De leeftijdsgrens geldt als richtlijn, afwijking kan op basis van persoonlijke ontwikkeling. Bijzondere gevallen worden vooraf besproken binnen de technische commissie.

Wijze van afnemen van examens

De technische commissie stelt twee zaterdagen (in juni en december) vast waarop de bandexamen voor jeugdleden worden afgenomen. Het volledige kader van trainers is hierbij aanwezig. Vooraf wordt een indeling gemaakt op basis van de aanmeldingen die besproken zijn in de technische commissie. Deze indeling sluit aan bij de kyu graad en is afgestemd op de beschikbare ruimte (groepsgrootte). De kandidaten ontvangen via de mail een uitnodiging voor de deelname aan het examen. Zij dienen vooraf een antwoordstrook en het inschrijfgeld via hun trainer in te leveren.

Bij het afnemen van de examens kunnen familieleden en vrienden van de kandidaten aanwezig zijn. Zij behoren zich hierbij rustig te gedragen en zich niet te mengen in de examens.

Na een centrale instructie worden de kandidaten verdeeld onder de aanwezige trainers. Zij nemen de examens individueel af, waarbij kandidaten met elkaar zowel als tori als uke fungeren. Op basis van het bijgevoegde protocol met de exameneisen worden de kandidaten bevraagd en dienen zij hun vaardigheden te tonen. De examinatoren maken tijdens het examen aantekeningen van de getoonde prestaties.

Na het afnemen van de examens overleggen de trainers over hun bevindingen. Deze worden vastgelegd op de kandidaat formulieren. De uitslag van het examen wordt in de totale groep bekend gemaakt waarna de uitreiking van de behaalde banden plaatsvindt. Na de eerstvolgende training krijgen de kandidaten hun judobond paspoort ingevuld mee naar huis.

Exameneisen

Boekje judoband examens – deel 1: de gele band.

Voor het leren van de judotechnieken voor de bandexamens kunnen jullie altijd het boekje opvragen bij Wilbert. Daar staan alle technieken in die je moet kennen voor de zwarte band. Ooit is hem gevraagd of hij ze niet eens per band kan uitwerken.

Hier tref je de uitwerking voor de gele band aan en de wijze waarop wij de bandexamens afnemen.

Zo kan ieder van jullie genieten van de theorie van judo met voor sommigen het antwoord op de vragen ‘hoe was het ook alweer’ en voor anderen ‘oh, moet dat zo’.

En mocht je dit bestand kwijt raken dan kun je dit hier downloaden

Voor een overzicht van de examen-eisen per band zie : “Overzicht exameneisen kyugraden – JV Anton Geesink” en kan hier gedownload worden.

Een overzicht met “Gedetailleerde exameneisen per band” (kyugraad) is hier te downloaden.

Boekje judoband examens – deel  2: de oranje band.

In navolging op het eerste deel – de gele band – heeft Wilbert het volgende deel – deel 2: de oranje band – samengesteld.

De bestand kan je hier downloaden.

Boekje judoband examens – deel  3: de groene band.

In navolging op het tweede  deel – de oranje band – heeft Wilbert het volgende deel – deel 3: de groene band – samengesteld.

De bestand kan je hier downloaden.