Geen judolessen

Op officiële feestdagen, vrije dagen en tijdens de schoolvakanties zijn er geen judolessen. Als lessen uitvallen kunnen deze, indien mogelijk, op een ander moment in die week ingehaald worden. Neem in dat geval contact op met je trainer. De uitval van lessen leidt niet tot restitutie op de contributie.

Data, die tot nu toe bij ons bekend zijn en waarop geen lessen worden verzorgd:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen geen judolessen op maandag
Koningsdag 27 apr 2023
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren geen judolessen op maandag
Zomervakantie (basis onderwijs) 11 jul 2022 – 19 aug 2022