Geen judolessen

Op officiële feestdagen, vrije dagen en tijdens de schoolvakanties zijn er geen judolessen. Als lessen uitvallen kunnen deze, indien mogelijk, op een ander moment in die week ingehaald worden. Neem in dat geval contact op met je trainer. De uitval van lessen leidt niet tot restitutie op de contributie.

Data, die tot nu toe bij ons bekend zijn en waarop geen lessen worden verzorgd:

Herfstvakantie
van maandag 19 december t/m vrijdag 23 december geen judolessen (muv 21 december ivm Kerst Randori)
Kerstvakantie 24 december 2022 tot maandag 9 januari 2023.
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen geen judolessen op maandag
Koningsdag 27 apr 2023
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren geen judolessen op maandag
Zomervakantie (basis onderwijs) 11 jul 2022 – 19 aug 2022