Geen judolessen

Op officiële feestdagen, vrije dagen en tijdens de schoolvakanties zijn er geen judolessen. Als lessen uitvallen kunnen deze, indien mogelijk, op een ander moment in die week ingehaald worden. Neem in dat geval contact op met je trainer. De uitval van lessen leidt niet tot restitutie op de contributie.

Data, die tot nu toe bij ons bekend zijn en waarop geen lessen worden verzorgd:

Herfstvakantie 2023 16 oktober t/m 20 oktober
Kerstvakantie 2023-2024 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Vrijdag 10 mei (NA Hemelvaartsdag) WEL les
Mei vakantie 27 april t/m 5 mei 2024 (afhankelijk van de scholen)
Laatste schoolweek, aansluitend zomervakantie 8 juli 2024