Geen judolessen

Op officiële feestdagen, vrije dagen en tijdens de schoolvakanties zijn er geen judolessen. Als lessen uitvallen kunnen deze, indien mogelijk, op een ander moment in die week ingehaald worden. Neem in dat geval contact op met je trainer. De uitval van lessen leidt niet tot restitutie op de contributie.

Data, die tot nu toe bij ons bekend zijn en waarop geen lessen worden verzorgd:

Herfstvakantie maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Goede Vrijdag vrijdag 10 april 2020
Pasen maandag 13 april 2020
Koningsdag maandag 27 april 2020 (in de meivakantie)
Meivakantie maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 1 mei 2020
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren maandag 31 mei 2020
Zomervakantie (Basis) maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag vrijdag 28 augustus 2020