Geen judolessen

Op officiële feestdagen, vrije dagen en tijdens de schoolvakanties zijn er geen judolessen. Als lessen uitvallen kunnen deze, indien mogelijk, op een ander moment in die week ingehaald worden. Neem in dat geval contact op met je trainer. De uitval van lessen leidt niet tot restitutie op de contributie.

Data, die tot nu toe bij ons bekend zijn en waarop geen lessen worden verzorgd:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren maandag 24 mei 2021
Zomervakantie (basis onderwijs) maandag 19 juli t/m vrijdag vrijdag 27 augustus 2021