Gedragsregels en keurmerk van de Judo Bond Nederland

We zijn sinds begin maart 2018 in het bezit zijn van het Keurmerk van de Judobond Nederland.

Het hebben van een keurmerk betekent dat we voldoen aan de kwaliteitseisen, die door de JBN worden gesteld

De kwaliteitseisen zijn onder meer:

 • het voldoen aan opleidingseisen voor de trainers,
 • het in bezit hebben van VOG’s (Verklaring omtrent gedrag),
 • het veilig geven van judoles in geschikte ruimtes (o.a. dojo Health Center en het gymlokaal van de Koningin Julianaschool),
 • het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon,
 • het in bezit hebben en naleven van protocollen ten aanzien van pestgedrag en/of seksuele intimidatie,
 • het hebben van een beleidsplan.

Het Keurmerk is geldig tot en met eind 2025 en kan dan weer worden verlengd.

Beleidsplan

Door het bestuur van de judovereniging ‘Anton Geesink’ is een vier jaren beleidsplan opgesteld.

Gedragsregels binnen en buiten de DOJO

Binnen de vereniging hebben we een aantal huis- en gedragsregels, die we actief toepassen.

Judo is “veilig”

 • Bij judo mogen we duwen en trekken, daarbij pakken we elkaar alleen vast aan het judopak (judogi).
 • Judo doe je op de mat (tatami) en nergens anders.
 • Bij judo mag je nooit: pesten, schoppen, slaan, schelden, knijpen, etc.
 • Vraag toestemming aan de sensei (leraar) als je de dojo tijdens de les wilt verlaten.

Judo is “respect voor elkaar”

 • Zorg dat je op tijd bent.
 • Als de leraar iets uitlegt, luister je goed en ben je stil.
 • Aan het begin en einde van de training groeten we gezamenlijk naar de sensei.
 • Aan het begin en einde van elke wedstrijd maak je een buiging naar elkaar.
 • Je oefent met degene door wie je wordt uitgenodigd.
 • De les niet zonder toestemming verlaten (toiletbezoek zo min  mogelijk tijdens de les)

Judo is “schoon op de mat”

 • Zorg voor schone handen, voeten en kortgeknipte nagels voor je de mat opgaat.
 • Zorg voor een schoon, gewassen judopak
 • Meisjes dragen een wit shirt onder het judopak
 • Judoka’s met lang haar moeten dit opbinden tot een knot zonder een metalen klipje te gebruiken.
 • Geen sieraden/armbandjes etc. dragen tijdens de les.
 • Je mag alleen op blote voeten de mat op, op deze manier houden we de tatami (judomat) schoon. Zorg dus altijd voor slippers om vanuit de kleedkamer naar de dojo te lopen.
 • Wondjes al thuis verzorgen en verbinden.

Binnen of buiten de Dojo

 • Geen etens- / drinkwaar, uitgezonderd water, in de dojo nuttigen
 • Van de judoka wordt verwacht, dat je je in het gebouw correct gedraagt en dus overal van afblijft, waar je normaal gesproken niet aan mag komen. (verlichting, apparatuur, e.d.). Blijf ook weg uit andere kleedruimtes.
 • Wanneer je niet deelneemt aan de lessen/training, dan zit je rustig aan de kant.
 • Judoka’s vloeken niet en onthouden zich van elke andere vorm van ruw taalgebruik.
 • Wij verwachten, dat elk lid van onze vereniging zich sportief gedraagt, zowel binnen als buiten de dojo.
 • De judosport mag uitsluitend in de dojo worden beoefend. Daar is deskundige begeleiding aanwezig en zijn er hulpmiddelen (de judomatten) om het judo goed en veilig te kunnen beoefenen. Om kort te gaan: elke vorm van judobeoefening buiten de dojo is streng verboden.
 • Voor lessen, die verzuimd zijn door ziekte, vakantie, bijzondere feestdagen of om andere redenen, wordt normaal contributie berekend. We stellen het bijzonder op prijs als je bij langdurige afwezigheid dit meldt bij de trainer.
 • Het lidmaatschap van onze vereniging kan uitsluitend op schriftelijke wijze beëindigd worden (zie afmelden bij de vereniging)
 • Ieder lid van onze vereniging verplicht zich deze gedragsregels te aanvaarden en na te leven.

Protocol Seksuele intimidatie

In het document “Protocol Seksuele intimidatie“ hebben wij als bestuur van Judovereniging Anton Geesink vastgelegd hoe wij seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Dit doen wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden. Ook staat hierin hoe wij omgaan met situaties waarin seksuele intimidatie toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot wordt uitgewerkt welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Download hier het protocol ‘intimidatie protocol’ (pdf-formaat)

Pestprotocol

In het document “pestprotocol´ hebben wij als bestuur van Judovereniging Anton Geesink vastgelegd hoe wij pestgedrag binnen de club trachten te voorkomen. Dit doen wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden. Ook staat hierin hoe wij omgaan met situaties waarin het pesten toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot is uitgewerkt welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Download hier het protocol pestprotocol (pdf-formaat)

Calamiteitenformulier

Wanneer je (of voor jezelf of voor je kind (als ouder/voogd) meent dat het nodig is om informatie te geven over “wie te bellen ingeval van een ernstig incident” vul dan het formulier “Calamiteiten” in.

Bij een “ernstig incident” kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een hartpatiënt.

Geef het formulier aan je trainer en hij/zij zal er voor zorgen dat het formulier vertrouwelijk wordt behandeld (dus niet aan derden geven) en dat het formulier altijd aanwezig is bij elke training.

Download hier het protocol ‘calamiteitenprotocol’ (pdf-formaat)

Vertrouwenscontactpersoon

Als je het gevoel hebt dat je vervelend wordt bejegend, wordt gepest of seksueel wordt geïntimideerd, dan kan je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van Judovereniging Anton Geesink en van de JBN.

Lenie Heijboer – Hoogendoorn

mail: lenie.heijboer26@ziggo.nl

Tel: 06-12577760 (ook bereikbaar via whatsapp, voicemailberichten worden afgeluisterd)