Klik  op data waarop de wedstrijden en bandexamens worden gehouden, data waarop geen judolessen gegeven kunnen worden, info over de grote clubactie en wanneer de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden.