Overige activiteiten

Ook naast het judo organiseert de vereniging activiteiten. Deze zijn in het bijzonder bedoeld om de judoka’s ook in ander dan judoverband met elkaar kennis te laten maken en zo de band met de vereniging te versterken. Bij het organiseren van deze activiteiten wordt in het bijzonder gelet op leeftijd en op het feit dat alle leeftijdsgroepen aan bod komen. Een voorbeeld van de activiteiten die zijn georganiseerd: een meerdaags zomerkamp en voor de jongsten een spelmiddag.