‘Anton Geesink’ is een vereniging die zijn bestaansrecht ontleent aan de inzet van een grote groep vrijwilligers. Het merendeel van de judoka’s komt uit Culemborg of directe omgeving. De belangrijkste doelstelling is om de judosport voor iedereen bereikbaar te houden. We letten op de hoogte van de contributie en we kijken naar het sportieve niveau dat de judoka wil bereiken.

Niet alleen nieuwe leden weten ons te vinden maar zeker ook die al eerder hebben gejudood, de zogeheten ‘herintreders

Per 1 oktober 2020 telt Judovereniging ‘Anton Geesink’  circa 180 leden van 4 – 75 jaar en biedt judo aan voor jong en oud, meisjes / dames (circa 25%) en jongens / heren (circa 75%). De beoefening is van recreatief tot wedstrijdniveau. 

Mocht je op je vraag geen antwoord vinden kijk dan ook eens op onze Facebook pagina

Ben je geïnteresseerd geraakt kijk dan bij lesrooster.

Keurmerk

Ook in 2020 en 2021 goedgekeurd door de Judo Bond Nederland.
Onze aanvraag om het in 2018 verworven keurmerk te verlengen is door de Judobond Nederland gehonoreerd. Voor de komende twee jaar mogen we ons wederom keurmerkclub noemen. Het bewijs daarvan is terug te vinden op een plaquette met bijgaande afbeelding. Je vindt het bij het kantoor van de beheerders.

Privacyverklaring

JV Anton Geesink legt privacygevoelige gegevens vast. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de eisen die de privacywet stelt. In onze privacyverklaring (zie toelichting Privacyverklaring‘) leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Sponsoren

JV Anton Geesink wordt gesponsord door.

WEA Rivierenland

WEA Rivierenland

Judolessen na herfstvakantie deels terug naar dojo Sporthal Parijsch (ingaande 26 okt)

Van de gemeente hebben we een rapportage ontvangen van een onafhankelijk instituut, waaruit blijkt dat de luchtcirculatie in de dojo voldoet aan de eisen om verantwoord te sporten. Kortom na de herfstvakantie (vanaf maandag 26 oktober) starten we de judolessen weer in de dojo van Sporthal Parijsch. Uiteraard blijven we oog houden voor de luchtkwaliteit […]

Judolessen, corona en herfstvakantie

Op 13 oktober zijn er door de regering nieuwe maatregelen aangekondigd m.b.t. corona. Voor de judolessen van de jeugd tot 18 jaar zijn deze niet van toepassing. De lessen voor senioren zijn voor minimaal 2 weken opgeschort en die worden wellicht verlengd met nog eens twee weken. De senioren informeren we via de app. Volgende […]

Jaarlijkse algemene ledenvergadering

In verband met de maatregelen rondom COVID-19 hebben we besloten om onze Algemene Ledenvergadering dit jaar (2020) in digitale vorm te laten plaatsvinden. Om de agenda / verslagen / notulen etc. te bekijken / te downloaden ga naar “Algemene Ledenvergadering“.