Statuten

Wettelijke maatregelen omtrent de bestuursverantwoordelijkheid van verenigingen, die per 1 juli 2021 zijn ingegaan, leiden ertoe, dat we de 40 jaar oude statuten hebben aangepast. Nadat de senioren 27 oktober 2021 hebben ingestemd met de wijzigingen, zijn deze 25 november 2021 gepasseerd bij de notaris en op 26 november 2021 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Afgezien van modernisering op het gebied van communicatie (met name digitale oplossingen zijn ingevoegd, denk aan gebruik van email en vergaderen met elektronische hulpmiddelen) vereist de wetgeving, dat de vereniging te allen tijde aan haar verplichtingen voldoet. Onze oplossing is, dat bij afwezigheid van een bevoegd bestuur, de kascommissie deze verantwoordelijkheid overneemt. De kascommissie kan de lopende rekeningen betalen uit de aanwezige geldmiddelen.

Wilt u de statuten bekijken klik dan hier