Facebook

(https://www.facebook.com/judoculemborg)

Je kunt via Facebook vrienden worden met de vereniging.

Afwezigheidsmelding

Kun je voor een langere tijd niet trainen omdat je geblesseerd bent, langdurig ziek of door werkomstandigheden,  meldt dit dan bij je trainer. Vraag of er sprake kan zijn van vrijstelling van contributie. Bij afwezigheid langer dan vier weken zal dit snel het geval zijn.

Opzeggen lidmaatschap bij de bond

Antwoord Ja, voor meer informatie zie web-site van de judobond Nederland (www.jbn.nl) (Servicedesk / lidmaatschap JBN / afmelden)

Ik ga naar een andere (budo) vereniging, moet ik dan mijn lidmaatschap bij de bond opzeggen?

Antwoord: Nee, zie web-site van de judobond Nederland (www.jbn.nl, Servicedesk / lidmaatschap JBN /  Veranderen van club)

Moet ik voor deelname aan een slippengraduatie betalen?

Antwoord: Nee, de slippengraduatie is gratis. Slipexamens worden tijdens de lessen afgenomen.