‘Anton Geesink’ is een vereniging die zijn bestaansrecht ontleent aan de inzet van een grote groep vrijwilligers. Het merendeel van de judoka’s komt uit Culemborg of directe omgeving. De belangrijkste doelstelling is om de judosport voor iedereen bereikbaar te houden. We letten op de hoogte van de contributie en we kijken naar het sportieve niveau dat de judoka wil bereiken.

Niet alleen nieuwe leden weten ons te vinden maar zeker ook die al eerder hebben gejudood, de zogeheten ‘herintreders

Per 1 oktober 2020 telt Judovereniging ‘Anton Geesink’  circa 180 leden van 4 – 75 jaar en biedt judo aan voor jong en oud, meisjes / dames (circa 25%) en jongens / heren (circa 75%). De beoefening is van recreatief tot wedstrijdniveau. 

Mocht je op je vraag geen antwoord vinden kijk dan ook eens op onze Facebook pagina

Ben je geïnteresseerd geraakt kijk dan bij lesrooster.

Keurmerk

Ook in 2020 en 2021 goedgekeurd door de Judo Bond Nederland.
Onze aanvraag om het in 2018 verworven keurmerk te verlengen is door de Judobond Nederland gehonoreerd. Voor de komende twee jaar mogen we ons wederom keurmerkclub noemen. Het bewijs daarvan is terug te vinden op een plaquette met bijgaande afbeelding. Je vindt het bij het kantoor van de beheerders.

Privacyverklaring

JV Anton Geesink legt privacygevoelige gegevens vast. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de eisen die de privacywet stelt. In onze privacyverklaring (zie toelichting Privacyverklaring‘) leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Sponsoren

JV Anton Geesink wordt gesponsord door.

WEA Rivierenland

WEA Rivierenland

Grote clubactie

In de laatste “Grote Clubactie” hebben we weer een record opbrengst, namelijk € 1498,60. Heel veel dank aan allen die zich weer hiervoor hebben ingespannen.

Trainerswisseling per 1 januari 2021

Beste judoka’s, ouders en verzorgers, Na een aantal fijne, leerzame en leuke jaren stopt Esther Zwart eind van dit jaar met haar lessen bij onze vereniging. Juf Esther heeft naast de lessen bij ons ook haar eigen sportschool in Leerdam en Waardenburg. Het aantal lesuren voor haar eigen school neemt toe, waardoor ze helaas de […]

Verplichting dragen mondkapje per 1 december 2020, sporthal-Parijsch

Verplichting dragen mondkapje per 1 december 2020, sporthal-Parijsch Beste sporters, Vanaf 1 december 2020 gelden de volgende aanvullende regels: Mondkapjes in de publieke binnenruimte – de sporthal dus. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Een mondkapje moet de neus en […]