Nieuws

Nationale sportweek

In de week van 18 t/m 24 september  2023 wordt er weer een Nationale Sportweek gehouden.  In deze week nodigen wij je uit om samen met je vriend(en) naar de les te komen voor een unieke sportweek training.

Dus neem je vriend(en) mee naar de training.

Klik voor meer informatie Nationale sportweek 23

In memoriam sensei Jan de Leeuw

Verdrietig zijn wij door het bericht dat onze oud-trainer Jan de Leeuw op 27 juli 2023 is overleden.
Jan was lid van het eerste uur bij de Culemborgse judo-dependance van Anton Geesink.
Na diens vertrek moest de vereniging worden gecontinueerd door eigen leden. Waar anderen zich inzetten voor bestuurlijke zaken, richtte Jan zich op het lesgeven. Hij behaalde als eerste van de vereniging het hoogste trainersdiploma: judoleraar B.

Hoewel de technische kant van de sport hem altijd zeer na aan het hart lag, ging zijn voorkeur uit naar de wedstrijden. Alle judoka’s die hij onder zijn hoede had, werden gestimuleerd om deel te nemen aan wedstrijden.
Naast alle judolessen en coaching van de wedstrijdjudoka’s was hij ook nog scheidsrechter.
In zijn ruim 30-jarige periode als hoofdtrainer was dat een bijna wekelijkse dagbesteding op de zaterdag.
Hoewel hij inmiddels ruim twintig jaar niet meer actief was voor de vereniging, lopen er in en buiten Culemborg talloze mannen en vrouwen rond aan wie Jan de eerste beginselen van het valbreken heeft geleerd.
Sommige daarvan zien wij nu terug als ouders van onze huidige judoka’s.

Zomerbrief 2023 – 2024

De zomervakantie nadert zijn einde: vanaf dinsdag 22 augustus 2023 starten de judolessen.

Deze mail / brief bevat de indeling van de lessen voor het nieuwe judoseizoen.
In de bijlage staat het lesoverzicht van het nieuwe seizoen. Je vindt hierin je (nieuwe) lesuur, wie je trainer is en je medejudoka’s in dat lesuur.
De trainers hebben de groepen opnieuw samengesteld, omdat het belangrijk is om op een juist niveau (leeftijd en kleur band/slip) les te krijgen. Het kan dus zijn dat je op een ander tijdstip, dag of locatie bent ingedeeld dan voor de zomervakantie. Mocht dit problemen opleveren, neem dan contact op met Gerry van Renswou 06 13938830 of g.vanrenswou@gmail.com.
Vanaf medio augustus 2023 staat het nieuwe lesrooster op onze website.

Belangrijke wijzigingen:
• De locatie van de lessen van Gerry/Joke/Oscar/Sjoerd op woensdag gaat wisselen met de lessen van Wilbert. Dit betekent dat de lessen van Wilbert van 15:00 tot 18:00 uur gegeven worden in het Healthcenter. De lessen van Gerry houden we in de gymzaal van de Koningin Julianaschool (KJS).
• De wedstrijdtraining is teruggebracht tot één lesuur. Op woensdag om 17.00 uur in de gymzaal van de KJS staat deze onder leiding van Sjoerd en Oscar.

Wijziging in de trainersstaf en de lestijden
De trainersstaf bestaat uit Wilbert, Sannah, Gerry, Sjoerd en is onveranderd. Joke assisteert Gerry nog steeds bij de tuimeljudo. Oscar heeft inmiddels zijn opleiding afgerond en zal als vaste assistent bij Gerry blijven en samen met Sjoerd de wedstrijdtraining verzorgen.
Bij de dojo-assistenten ontstaat weer ruimte doordat enkele van hen door studie- of andere verplichtingen mogelijk minder aanwezig kunnen zijn. Interesse? Geef het door aan de trainers.

De locaties blijven hetzelfde
In het Healthcenter, Parallelweg West 13, 4104 AX Culemborg op dinsdag en woensdag.
In de gymzaal van de Koningin Julianaschool (KJS), ingang Irenestraat judolessen op woensdag en vrijdag.

Extra judolessen, techniek- en wedstrijdtraining.
• Wedstrijdtraining op woensdag om 17.00 uur in de gymzaal van de KJS
• De kata- en techniek training voor senioren is op woensdag om 20.00 uur in de gymzaal van de KJS

Wedstrijden binnen en buiten Culemborg
Op dit moment staan er, afgezien van de instaptoernooien in september en november, nog nauwelijks wedstrijden ingepland. We verwachten wel dat dit weer op gang komt.
Kijk voor de planning van de Regio Midden Nederland op de site van JBN-Midden-Nederland (www.jbn.nl). De trainers en Wim Colin maken vooraf een selectie welke wedstrijden we bezoeken. Bij de meeste van deze wedstrijden zijn coaches aanwezig.

Algemene Ledenvergadering
In de eerst week van oktober 2023 vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats.
Om kosten te besparen houden we geen fysieke bijeenkomst. Je ontvangt per mail alle relevante informatie. De informatie staat ook op onze website. Na de training voor senioren op woensdag 4 oktober om 21.30 uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Grote Clubactie
In het najaar van 2023 gaat de Grote Clubactie weer van start. Net als afgelopen seizoen geldt ook dit jaar: iedere judoka die 10 of meer loten verkoopt, krijgt een prijs. Hoe meer loten je verkoopt, hoe aantrekkelijker je prijs. Van de opbrengst van deze actie organiseren wij activiteiten voor de jeugdleden van onze judovereniging.

En tenslotte:
• Alle informatie over onze vereniging staat op onze website www.antongeesink.nl.
• Alle belangrijke berichten sturen we via de mail. Daarom het dringende verzoek ervoor te zorgen dat het juiste mailadres bij ons bekend is.
• Foto’s en verslagen van wedstrijden en evenementen staan op Facebook.
• Vele handen maken licht werk: vrijwilligers gevraagd. Naast de judolessen zijn er nog andere activiteiten binnen onze vereniging. Dan is hulp heel welkom bij het meehelpen van onze wedstrijden, het begeleiden van kinderen bij uitwedstrijden, het judokamp en spel- en speelmiddagen. Is dat iets voor jou? Je inzet kan een structureel karakter krijgen, maar ook met incidentele hulp zijn wij heel blij. Je kunt je opgeven bij één van de trainers of via de mail naar Gerry van Renswou: g.vanrenswou@gmail.com
• Voorafgaand of na afloop van de les kun je de trainer vragen stellen. Hou het kort en beperk dit zoveel mogelijk, omdat het de voortgang van de lessen vertraagt. Het is fijner als je je vraag of opmerking naar info@antongeesink.nl mailt. We antwoorden dan zo spoedig mogelijk.
• Alle bij onze vereniging betrokken mensen zijn vrijwilligers. We doen ons best om alle activiteiten in goede banen te leiden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan rekenen we op je begrip.

Wij wensen iedereen een fijn, gezond en sportief judoseizoen toe.

De hele zomerbrief is ook te downloaden via deze link. Voor het recentste lesrooster ga naar pagina

Afsluiting judoseizoen met benoemingen voor vrijwilliger, judoka en runnerup

Judovereniging Anton Geesink sluit bewogen seizoen af.

Na het overlijden eerder dit jaar van de medeoprichter werd afgelopen zaterdag voor de eerste keer de Toon van den Heuveltrofee voor de vrijwilliger van het seizoen uitgereikt door zijn kleinzoon Joris Wammes. Deze eervolle prijs is dit jaar uitgereikt aan Joke van Renswou. Joke assisteert wekelijks bij de lessen van de tuimelaars (4 tot 6 jaar). Voordat zij haar prijs in ontvangst mocht nemen zette de vereniging tijdens het traditionele afsluittoernooi voor de start van de zomervakantie Rosanne van Dijk (Judoka van het seizoen) en Tessel Blom (runner up) in de schijnwerpers voor hun prestaties op judo gebied.

Trainer Wilbert Janssen reikt de trofeeën uit aan Rosanna (1) en Tessel (2),

Joris Wammes heeft zojuist de Toon van den Heuvel trofee overhandigd aan Joke van Renswou,

Eind augustus pakt Judovereniging de draad weer op.

Artikel over Toon van den Heuvel

In artikel “van wieg tot graf” van 2 mei 2023 – AD/UN wordt een verhaal verteld over Toon van den Heuvel.

Klik hier om het artikel te bekijken. Klik daarna op het artikel om het vergroten / leesbaar te maken.

Nieuwsbrief april 2023

Beste ouders, judoka’s,

Wedstrijdtraining

Na een wat onrustige wissel van trainers begin dit jaar is er voor de wedstrijdgroepen een oplossing gekomen.
Beide groepen waren tijdelijk omgezet naar de woensdag bij Wilbert. Door de wijzigingen hebben we gezien dat het aantal deelnemers wat is afgenomen.
Daarom hebben we besloten tot aan de zomervakantie verder te gaan met één wedstrijdgroep.
Als je ook wilt meedoen in deze training dan neem je eerst contact op met je trainer.
Hij/ zij kan beoordelen of je hiervoor in aanmerking komt. De trainer beoordeelt op judovaardigheid en leeftijd.

Oscar en Sjoerd (beide oud wedstrijdjudoka’s zie ook Bestuur en commissies – Antongeesink) gaan deze wedstrijdgroep onder hun hoede nemen.
Beide geven op woensdag les in Healthcenter Culemborg. Het is dan ook praktisch het makkelijkste om daar de training te geven.
De training is van 17:30 tot 18:30 uur. Beide trainers kunnen dan ook tussendoor zaken regelen t.a.v. hun lessen ervoor en erna.

Voor de zomer zal een trainer van Topjudo Utrecht een gasttraining komen geven.
Onze judoka’s die op woensdag in Utrecht trainen zullen dan ook met ons meetrainen.

Aanvullend nieuws

De activiteiten agenda

Zaterdag 6 mei instaptoernooi (inschrijven tot 15 april)
Zaterdag 3 juni Judotoernooi JV Anton Geesink & Judoschool Zwart
Zaterdag 10 juni DK -12 (op uitnodiging)
Zaterdag 10 juni jeugdactiviteit voor groep 9 tot 14 jaar
Zaterdag 17 juni activiteit kinderen 4 – 8 jaar (ochtend)
Zaterdag 17 juni bandexamens gymzaal KJS (middag)
Zaterdag 1 juli afsluittoernooi met afsluiting van het seizoen

In de laatste schoolweek van dinsdag 4 tot en met 7 juli zijn er géén judolessen meer.
Uitzondering zijn de senioren op de dinsdag van 20:00 tot 21:30 uur


Verdrietig zijn wij bij het bericht van het overlijden van onze oprichter en erelid op 15 maart 2023.

Toon van den Heuvel

Eind 1965 besloot Toon om samen met zijn judovriend Sees Jägers de judoactiviteiten te continueren, die Anton Geesink was gestart. Nadat Geesink akkoord was gegaan, dat zijn naam werd verbonden, was ‘Judovereniging Anton Geesink’ geboren.

Sindsdien hield Toon in alle opzichten greep op zijn geesteskind. In de eerste 25 jaar als judoka (1e dan), judoleraar, bestuurslid, arbiter en bondsridder. Na een zeer korte pauze volgde op verzoek van het toenmalige bestuur een rentree van 15 jaar als adviseur en bestuurslid.

Toon had de gaven om anderen mee te krijgen in zijn streven om zijn vereniging en de judosport in en buiten Culemborg populair te maken en te houden. Een grote groep vrijwilligers wist hij te mobiliseren en vast te houden voor de jeugdwedstrijden, zomerkampen en de begeleiding bij de avondvierdaagse.

Sinds 1999 reiken wij jaarlijks aan de ‘vrijwilliger van het seizoen’ de ‘Toon van den Heuvel’ – trofee uit. Tot en met 2022 deed hij dit persoonlijk.

Na ruim 57 jaar laat hij aan Culemborg en ons een bloeiende vereniging na.

Wij wensen Tonie en zijn (klein) kinderen voor de komende tijd alle sterkte toe.

Sayonara Toon

namens alle leden van judovereniging ‘Anton Geesink’ uit Culemborg.


Nieuw lesrooster

Ingaande 7 februari is er een nieuw lesrooster van kracht (ga naar ‘lesrooster‘)

Nieuwsbrief  dec 2022

Onlangs is de Nieuwsbrief met het lesrooster voor 2023 rondgestuurd. Voor diegene deze nieuwsbrief nog eens willen downloaden kan dat hier doen.

Resultaat “Grote Clubactie”

Jullie inspanningen bij de lotenverkoop van de Grote Clubactie 2022 heeft ons een mooi bedrag opgeleverd van € 1.097,64 .

Dank daarvoor.

In de komende tijd gaan we daar een mooie bestemming voor zoeken.

Onze oplossingen voor de hoogte van de energierekening en het bijwonen van de judolessen.

Beste ouders,

Als de hoogte van je energierekening ervoor zorgt dat jij of je kinderen gaan stoppen met de judolessen
neem dan contact op met onze secretaris/ trainer Gerry van Renswou. E-mail: g.vanrenswou@gmail.com
Zij is een ervaren vertrouwenscontactpersoon.

Er is altijd een passende en op maat gesneden oplossing, zodat jij of je kind kan blijven judoën.
Denk daarbij onder meer aan (tijdelijke) korting of vrijstelling van contributie.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen niet te maken krijgen met een ander probleem:
het niet kwijt kunnen van hun eigen energie!

Dopen Sees Jägersstraat

Nu het straatnaambord van de Sees Jägersstraat is geplaatst kwam op zaterdag 14 mei het bestuur met Lien Jägers en medeoprichter Toon van den Heuvel bij elkaar om hierop een champagnetoast uit te brengen.

Keurmerk 2022 – 2023

Voor 2022 en 2023 is onze aanvraag voor het verlengen van het keurmerk goedgekeurd door de JBN.  Voor de komende twee jaar mogen we ons wederom keurmerkclub noemen.

Judovereniging Anton Geesink is JBN Club van het Jaar

Judo Bond Nederland heeft op de NK judo 2021 Judovereniging Anton Geesink uitgeroepen tot Club van het Jaar. De leden kwamen samen met hoofdtrainer Wilbert Janssen en voorzitter Hans Schoemaker de mat op om te worden gehuldigd.

Het motto van Judovereniging Anton Geesink is al 55 jaar; judo bereikbaar voor iedereen! Ze bieden judo voor jong en oud, van recreatief tot wedstrijdniveau en dat alles met behoud van het verenigingskarakter. Om recht te doen aan het motto zorgen ze voor een zo laag mogelijke contributie en werken ze samen met Jeugdsportfonds en Aangepast Sporten. Ook dragen ze actief bij aan initiatieven van de gemeente en NOC/NSF om sportbeoefening te stimuleren. Hierbij gaat het o.a. om partner van het Culemborgs Sportakkoord, deelnemer aan De Nationale Sportweek en open club met ‘Neem je vriendje mee’ lessen.

De JBN is trots om Judovereniging Anton Geesink te eren met de titel JBN Club van het Jaar.

https://www.jbn.nl/nieuws/judovereniging-anton-geesink-is-jbn-club-van-het-jaar