Nieuws

In memoriam sensei Jan de Leeuw

Verdrietig zijn wij door het bericht dat onze oud-trainer Jan de Leeuw op 27 juli 2023 is overleden.
Jan was lid van het eerste uur bij de Culemborgse judo-dependance van Anton Geesink.
Na diens vertrek moest de vereniging worden gecontinueerd door eigen leden. Waar anderen zich inzetten voor bestuurlijke zaken, richtte Jan zich op het lesgeven. Hij behaalde als eerste van de vereniging het hoogste trainersdiploma: judoleraar B.

Hoewel de technische kant van de sport hem altijd zeer na aan het hart lag, ging zijn voorkeur uit naar de wedstrijden. Alle judoka’s die hij onder zijn hoede had, werden gestimuleerd om deel te nemen aan wedstrijden.
Naast alle judolessen en coaching van de wedstrijdjudoka’s was hij ook nog scheidsrechter.
In zijn ruim 30-jarige periode als hoofdtrainer was dat een bijna wekelijkse dagbesteding op de zaterdag.
Hoewel hij inmiddels ruim twintig jaar niet meer actief was voor de vereniging, lopen er in en buiten Culemborg talloze mannen en vrouwen rond aan wie Jan de eerste beginselen van het valbreken heeft geleerd.
Sommige daarvan zien wij nu terug als ouders van onze huidige judoka’s.

Artikel over Toon van den Heuvel

In artikel “van wieg tot graf” van 2 mei 2023 – AD/UN wordt een verhaal verteld over Toon van den Heuvel.

Klik hier om het artikel te bekijken. Klik daarna op het artikel om het vergroten / leesbaar te maken.