Nieuws

Clubactie

De clubactie heeft weer een mooi bedrag – € 1.113.60 – opgeleverd. Het bestuur bedankt iedereen die zich weer voor de vereniging heeft ingezet.

Actiepuntenlijst

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober is er een actiepuntenlijst opgesteld [hier te downloaden]. Een belangrijk punt voor de vereniging is de mededeling van Hans Schoemaker dat hij volgend jaar gaat stoppen als voorzitter. Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u meer hierover weten neem dan contact op met Hans Schoemaker.

In memoriam sensei Jan de Leeuw

Verdrietig zijn wij door het bericht dat onze oud-trainer Jan de Leeuw op 27 juli 2023 is overleden.
Jan was lid van het eerste uur bij de Culemborgse judo-dependance van Anton Geesink.
Na diens vertrek moest de vereniging worden gecontinueerd door eigen leden. Waar anderen zich inzetten voor bestuurlijke zaken, richtte Jan zich op het lesgeven. Hij behaalde als eerste van de vereniging het hoogste trainersdiploma: judoleraar B.

Hoewel de technische kant van de sport hem altijd zeer na aan het hart lag, ging zijn voorkeur uit naar de wedstrijden. Alle judoka’s die hij onder zijn hoede had, werden gestimuleerd om deel te nemen aan wedstrijden.
Naast alle judolessen en coaching van de wedstrijdjudoka’s was hij ook nog scheidsrechter.
In zijn ruim 30-jarige periode als hoofdtrainer was dat een bijna wekelijkse dagbesteding op de zaterdag.
Hoewel hij inmiddels ruim twintig jaar niet meer actief was voor de vereniging, lopen er in en buiten Culemborg talloze mannen en vrouwen rond aan wie Jan de eerste beginselen van het valbreken heeft geleerd.
Sommige daarvan zien wij nu terug als ouders van onze huidige judoka’s.

Zomerbrief 2023 – 2024

De zomervakantie nadert zijn einde: vanaf dinsdag 22 augustus 2023 starten de judolessen.

Deze mail / brief bevat de indeling van de lessen voor het nieuwe judoseizoen.
In de bijlage staat het lesoverzicht van het nieuwe seizoen. Je vindt hierin je (nieuwe) lesuur, wie je trainer is en je medejudoka’s in dat lesuur.
De trainers hebben de groepen opnieuw samengesteld, omdat het belangrijk is om op een juist niveau (leeftijd en kleur band/slip) les te krijgen. Het kan dus zijn dat je op een ander tijdstip, dag of locatie bent ingedeeld dan voor de zomervakantie. Mocht dit problemen opleveren, neem dan contact op met Gerry van Renswou 06 13938830 of g.vanrenswou@gmail.com.
Vanaf medio augustus 2023 staat het nieuwe lesrooster op onze website.

Belangrijke wijzigingen:
• De locatie van de lessen van Gerry/Joke/Oscar/Sjoerd op woensdag gaat wisselen met de lessen van Wilbert. Dit betekent dat de lessen van Wilbert van 15:00 tot 18:00 uur gegeven worden in het Healthcenter. De lessen van Gerry houden we in de gymzaal van de Koningin Julianaschool (KJS).
• De wedstrijdtraining is teruggebracht tot één lesuur. Op woensdag om 17.00 uur in de gymzaal van de KJS staat deze onder leiding van Sjoerd en Oscar.

Wijziging in de trainersstaf en de lestijden
De trainersstaf bestaat uit Wilbert, Sannah, Gerry, Sjoerd en is onveranderd. Joke assisteert Gerry nog steeds bij de tuimeljudo. Oscar heeft inmiddels zijn opleiding afgerond en zal als vaste assistent bij Gerry blijven en samen met Sjoerd de wedstrijdtraining verzorgen.
Bij de dojo-assistenten ontstaat weer ruimte doordat enkele van hen door studie- of andere verplichtingen mogelijk minder aanwezig kunnen zijn. Interesse? Geef het door aan de trainers.

De locaties blijven hetzelfde
In het Healthcenter, Parallelweg West 13, 4104 AX Culemborg op dinsdag en woensdag.
In de gymzaal van de Koningin Julianaschool (KJS), ingang Irenestraat judolessen op woensdag en vrijdag.

Extra judolessen, techniek- en wedstrijdtraining.
• Wedstrijdtraining op woensdag om 17.00 uur in de gymzaal van de KJS
• De kata- en techniek training voor senioren is op woensdag om 20.00 uur in de gymzaal van de KJS

Wedstrijden binnen en buiten Culemborg
Op dit moment staan er, afgezien van de instaptoernooien in september en november, nog nauwelijks wedstrijden ingepland. We verwachten wel dat dit weer op gang komt.
Kijk voor de planning van de Regio Midden Nederland op de site van JBN-Midden-Nederland (www.jbn.nl). De trainers en Wim Colin maken vooraf een selectie welke wedstrijden we bezoeken. Bij de meeste van deze wedstrijden zijn coaches aanwezig.

Algemene Ledenvergadering
In de eerst week van oktober 2023 vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats.
Om kosten te besparen houden we geen fysieke bijeenkomst. Je ontvangt per mail alle relevante informatie. De informatie staat ook op onze website. Na de training voor senioren op woensdag 4 oktober om 21.30 uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Grote Clubactie
In het najaar van 2023 gaat de Grote Clubactie weer van start. Net als afgelopen seizoen geldt ook dit jaar: iedere judoka die 10 of meer loten verkoopt, krijgt een prijs. Hoe meer loten je verkoopt, hoe aantrekkelijker je prijs. Van de opbrengst van deze actie organiseren wij activiteiten voor de jeugdleden van onze judovereniging.

En tenslotte:
• Alle informatie over onze vereniging staat op onze website www.antongeesink.nl.
• Alle belangrijke berichten sturen we via de mail. Daarom het dringende verzoek ervoor te zorgen dat het juiste mailadres bij ons bekend is.
• Foto’s en verslagen van wedstrijden en evenementen staan op Facebook.
• Vele handen maken licht werk: vrijwilligers gevraagd. Naast de judolessen zijn er nog andere activiteiten binnen onze vereniging. Dan is hulp heel welkom bij het meehelpen van onze wedstrijden, het begeleiden van kinderen bij uitwedstrijden, het judokamp en spel- en speelmiddagen. Is dat iets voor jou? Je inzet kan een structureel karakter krijgen, maar ook met incidentele hulp zijn wij heel blij. Je kunt je opgeven bij één van de trainers of via de mail naar Gerry van Renswou: g.vanrenswou@gmail.com
• Voorafgaand of na afloop van de les kun je de trainer vragen stellen. Hou het kort en beperk dit zoveel mogelijk, omdat het de voortgang van de lessen vertraagt. Het is fijner als je je vraag of opmerking naar info@antongeesink.nl mailt. We antwoorden dan zo spoedig mogelijk.
• Alle bij onze vereniging betrokken mensen zijn vrijwilligers. We doen ons best om alle activiteiten in goede banen te leiden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan rekenen we op je begrip.

Wij wensen iedereen een fijn, gezond en sportief judoseizoen toe.

De hele zomerbrief is ook te downloaden via deze link. Voor het recentste lesrooster ga naar pagina

Afsluiting judoseizoen met benoemingen voor vrijwilliger, judoka en runnerup

Judovereniging Anton Geesink sluit bewogen seizoen af.

Na het overlijden eerder dit jaar van de medeoprichter werd afgelopen zaterdag voor de eerste keer de Toon van den Heuveltrofee voor de vrijwilliger van het seizoen uitgereikt door zijn kleinzoon Joris Wammes. Deze eervolle prijs is dit jaar uitgereikt aan Joke van Renswou. Joke assisteert wekelijks bij de lessen van de tuimelaars (4 tot 6 jaar). Voordat zij haar prijs in ontvangst mocht nemen zette de vereniging tijdens het traditionele afsluittoernooi voor de start van de zomervakantie Rosanne van Dijk (Judoka van het seizoen) en Tessel Blom (runner up) in de schijnwerpers voor hun prestaties op judo gebied.

Trainer Wilbert Janssen reikt de trofeeën uit aan Rosanna (1) en Tessel (2),

Joris Wammes heeft zojuist de Toon van den Heuvel trofee overhandigd aan Joke van Renswou,

Eind augustus pakt Judovereniging de draad weer op.

Artikel over Toon van den Heuvel

In artikel “van wieg tot graf” van 2 mei 2023 – AD/UN wordt een verhaal verteld over Toon van den Heuvel.

Klik hier om het artikel te bekijken. Klik daarna op het artikel om het vergroten / leesbaar te maken.